Ja pie reģistrācijas letes iekāpšanai esat ieradies laikus ar lidojuma rezervāciju un derīgiem ceļošanas dokumentiem, bet nevarat iekāpt lidmašīnā virspārdota reisa vai operatīvu iemeslu dēļ un jūs labprātīgi neatsakāties no savas vietas, jums ir tiesības uz:

 • kompensāciju,
 • pēc izvēles — uz biļetes cenas atmaksu, maršruta maiņu vai jaunu rezervāciju lidojumam kādā citā dienā,
 • aviosabiedrības palīdzību.

Kompensācija gadījumā, kad iekāpšana atteikta virsrezervācijas dēļ

250 €

līdz 1500 km

400 €

1500-3500 km

600 €

vairāk nekā 3500 km

Jums vienmēr ir tiesības uz kompensāciju, ja ir atteikta iekāpšana.

Savienotie lidojumi: viena rezervācija un viena reģistrācija

Ja nevarējāt iekāpt lidmašīnā, tāpēc ka aviosabiedrība, kas nodrošina savienoto lidojumu, uzskatīja, ka uz šo lidojumu esat ieradies par vēlu (pirmā lidojuma kavēšanās dēļ), jums ir tiesības uz kompensāciju.

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50%.

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar iekāpšanas atteikumu virsrezervācijas dēļ

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 • jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, lidojumu atpakaļ uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 • maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības, vai
 • maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

 • Ja aviosabiedrība neievēro savu pienākumupiedāvāt maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un pie pirmās izdevības, tai ir jums jāatmaksā lidojuma cena.
 • Ja aviosabiedrība nepiedāvāizvēli starp atmaksu un maršruta maiņu, bet vienpusēji nolemj atmaksāt jūsu sākotnējās biļetes cenu, jums ir tiesības prasīt, lai jums papildus atmaksā cenas starpību ar jauno biļeti (ar līdzīgiem transporta nosacījumiem).
 • Ja esat rezervējis turpceļa lidojumu un atpakaļceļa lidojumu atsevišķi dažādās aviosabiedrībās un turpceļa lidojums tiek atcelts, atlīdzinājums pienākastikai par šo atcelto lidojumu. Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, lidojuma atcelšanas gadījumā jums ir tiesības uz:
 • kompensāciju,
 • visas biļetes cenas atmaksu (turpceļa un atpakaļceļa lidojumi) vai maršruta maiņu uz citu reisu turpceļa lidojumam.

Kompensācija — ielidošanas kavēšanās

250 €

līdz 1500 km

400 €

1500-3500 km

600 €

vairāk nekā 3500 km

 • Ja nonākat galamērķī ar vismaz triju stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju tad, ja kavēšanās nav notikusi ārkārtēju apstākļu dēļ.
 • Ja nepaspējat uz savienoto lidojumu, kad ceļojat Eiropas Savienībā vai aiz tās robežām ar reisu, kurš sākas kādā ES valstī, jums būtu jāsaņem kompensācija, ja nonākat galamērķī ar kavēšanos, kas pārsniedz 3 stundas. Nav svarīgi, vai attiecīgos savienotos lidojumus nodrošina aviosabiedrība, kas reģistrēta ES vai aiz tās robežām.
 • Ja dodaties ceļā no kādas ārpus savienības valsts uz galamērķi, kas atrodas kādā ES valstī, izmantojot savienotos lidojumus, kurus secīgi nodrošina aviosabiedrības, kas reģistrētas ārpus ES un ES iekšienē, vai vienīgi ES aviosabiedrības, tad tikai lidojumus, ko nodrošina ES aviosabiedrības, ņem vērā saistībā ar kompensācijas tiesībām gadījumā, kad galamērķis sasniegts ar būtisku kavēšanos.
 • Jums nav tiesību saņemt kompensāciju, ja nepaspējāt uz savienoto lidojumu, tāpēc ka aizkavējās drošības kontrole vai netikāt ievērojis iekāpšanas laiku, kas tranzīta lidostā bija noteikts lidojumam.
 • Ja piekrītat lidot uz citu lidostu, kas nav tā, kura paredzēta sākotnējā rezervācijā, un ja lidojums tiek veikts ar kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju. Ierašanās laiks, ko ņem vērā, lai aprēķinātu kavēšanos, ir laiks, kad sasniegta lidosta, kas minēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķis, par kuru vienojāties ar aviosabiedrību. Transporta izmaksas starp alternatīvo lidostu jeb aizstājējlidostu un lidostu, kas paredzēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķi, par kuru vienojāties, ir jāsedz attiecīgajai aviosabiedrībai.

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50%.

Ārkārtēji apstākļi — aizkavēšanās

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt atcelti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldībupolitisko nestabilitātinelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai radušās tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta,
 • pārvietojamā trapa sadursme ar lidaparātu

Jebkuru triecienu, kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība nesniedz apmierinošu skaidrojumu, varat sazināties ar kompetento savas valsts iestādi, lai saņemtu palīdzību.

Palīdzība gadījumā, kad kavējas izlidošana

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt savu lidojumu. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • Ēdieni un dzērieni,
 • Izmitināšana viesnīcā (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 telefona zvani, faksa ziņojumi vai e-pasta ziņojumi.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

mēs palidzēsim saņemt kompensāciju