Ja izlidošana tika aizkavēta, pasažierim ir tiesības uz palīdzību, atmaksu un atpakaļlidojumu atkarībā no kavēšanās ilguma un no lidojuma attāluma.

Ja savu galamērķi sasniedzat ar vairāk nekā 3 stundu kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju, ja vien kavēšanās nav bijusi ārkārtēju apstākļu dēļ. Aviosabiedrībai tas ir jāpierāda sniedzot, piem., ierakstus no lidojumu žurnāla vai negadījuma ziņojumiem. Aviosabiedrībai šis pierādījums kompetentajai valsts iestādei un attiecīgajiem pasažieriem ir jāsniedz saskaņā ar valsts noteikumiem par piekļuvi dokumentiem.

Lūdzam pievērst uzmanību!
Lūgums pievērst uzmanību, drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu kā aviopasažiera tiesībām ES. Tiem jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes (check-in counter), uz pašreģistrācijas kioskiem (self-registration desk), kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Palīdzība gadījumā, ja kavējas izlidošana

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt savu lidojumu. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • Ēdieni un dzērieni,
 • Izmitināšana viesnīcā (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 telefona zvani, faksa ziņojumi vai e-pasta ziņojumi.

Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājēj lidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Atlīdzinājums un atpakaļceļa lidojums nopietnas kavēšanās gadījumā (vismaz 5 stundas)

250 €

līdz 1500 km

400 €

1500-3500 km

600 €

vairāk nekā 3500 km

 • Ja nonākat galamērķī ar vismaz triju stundukavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju tad, ja kavēšanās nav notikusi ārkārtēju apstākļu dēļ.
 • Ja nepaspējat uz savienoto lidojumu, kad ceļojat Eiropas Savienībā vai aiz tās robežām ar reisu, kurš sākas kādā ES valstī, jums būtu jāsaņem kompensācija, ja nonākat galamērķī ar kavēšanos, kas pārsniedz 3 stundas. Nav svarīgi, vai attiecīgos savienotos lidojumus nodrošina aviosabiedrība, kas reģistrēta ES vai aiz tās robežām.
 • Ja dodaties ceļā no kādas ārpus savienības valsts uz galamērķi, kas atrodas kādā ES valstī, izmantojot savienotos lidojumus, kurus secīgi nodrošina aviosabiedrības, kas reģistrētas ārpus ES un ES iekšienē, vai vienīgi ES aviosabiedrības, tad tikai lidojumus, ko nodrošina ES aviosabiedrības, ņem vērā saistībā ar kompensācijas tiesībāmgadījumā, kad galamērķis sasniegts ar būtisku kavēšanos.
 • Jums nav tiesību saņemt kompensāciju, ja nepaspējāt uz savienoto lidojumu, tāpēc ka aizkavējās drošības kontrole vai netikāt ievērojis iekāpšanas laiku, kas tranzīta lidostā bija noteikts lidojumam.
 • Ja piekrītat lidot uz citu lidostu, kas nav tā, kura paredzēta sākotnējā rezervācijā, un ja lidojums tiek veikts ar kavēšanos, jums ir tiesības uz kompensāciju. Ierašanās laiks, ko ņem vērā, lai aprēķinātu kavēšanos, ir laiks, kad sasniegta lidosta, kas minēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķis, par kuru vienojāties ar aviosabiedrību. Transporta izmaksas starp alternatīvo lidostu jeb aizstājējlidostu un lidostu, kas paredzēta sākotnējā rezervācijā, vai galamērķi, par kuru vienojāties, ir jāsedz attiecīgajai aviosabiedrībai.

Lūdzam pievērst uzmanību!
Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, jūsu kompensāciju var samazināt par 50 %.

Ārkārtēji apstākļi — lidojuma aizkavēšanās

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt atcelti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldībupolitisko nestabilitātinelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai radušās tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta,
 • pārvietojamā trapa sadursme ar lidaparātu

Jebkuru triecienu, kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība nesniedz apmierinošu skaidrojumu, varat sazināties ar kompetento savas valsts iestādi , lai saņemtu palīdzību.

mēs palidzēsim saņemt kompensāciju