Par lidojuma atcelšanu ir runa:

 • ja jūsu lidojuma sākotnējais grafiks tiek anulēts un jūs pārreģistrē uz citu plānotu lidojumu;
 • ja lidmašīna izlidoja, bet tai bija jāatgriežas izlidošanas lidostā un jūs pārreģistrēja citam lidojumam;
 • ja jūsu lidojums noslēdzas lidostā, kas neatbilst jūsu aviobiļetē norādītajam galamērķim, ja vien
 • nepiekritāt maršruta maiņai (kādā citā jums piemērotā dienā ar līdzīgiem transporta nosacījumiem) uz sākotnējo galamērķa lidostu vai uz kādu citu ar jums saskaņotu galamērķi. Tādā gadījumā lidojumu uzskata par aizkavējušos, nevis atceltu;
 • ielidošanas un sākotnējā galamērķa lidosta neapkalpo vienu un to pašu pilsētu vai reģionu. Tādā gadījumā lidojumu uzskata par aizkavējušos, nevis atceltu.

Ja jūsu lidojums ir atcelts, jums ir tiesības uz aviobiļetes cenas atmaksu, maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu, kā arī uz palīdzību un kompensāciju. Kompensācija jums pienākas, ja esat informēts mazāk par 14 dienām pirms paredzētās izlidošanas dienas. Aviokompānijai ir jāpierāda, ka tā jūs personīgi ir informējusi par lidojuma atcelšanu, un jāsniedz pierādījums, kas apliecina informēšanas dienu. Ja tas nav izdarīts, varat prasīt attiecīgās jūsu valsts iestādes palīdzību.

Tomēr kompensācija nav jāmaksā, ja aviokompānija var pierādīt, ka lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi. Aviosabiedrībai tas ir jāpierāda sniedzot, piem., ierakstus no lidojumu žurnāla vai negadījuma ziņojumiem. Aviosabiedrībai šis pierādījums kompetentajai valsts iestādei un attiecīgajiem pasažieriem ir jāsniedz saskaņā ar valsts noteikumiem par piekļuvi dokumentiem.

Lūdzam pievērst uzmanību!
Lūgums pievērst uzmanību, drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu kā aviopasažiera tiesībām ES. Tiem jābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes (check-in counter), uz pašreģistrācijas kioskiem (self-registration desk), kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Atlīdzinājums, maršruta maiņa vai cita lidojuma rezervācija saistībā ar lidojuma atcelšanu

Aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 • jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 • maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības, vai
 • maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrībai joprojām ir pienākums nodrošināt kompensāciju atkarībā no jūsu lidojuma attāluma un kavēšanās salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

 • Ja aviosabiedrība neievēro savu pienākumupiedāvāt maršruta maiņu vai atpakaļlidojumu ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un pie pirmās izdevības, tai ir jums jāatmaksā lidojuma cena.
 • Ja aviosabiedrība nepiedāvāizvēli starp atmaksu un maršruta maiņu, bet vienpusēji nolemj atmaksāt jūsu sākotnējās biļetes cenu, jums ir tiesības prasīt, lai jums papildus atmaksā cenas starpību ar jauno biļeti (ar līdzīgiem transporta nosacījumiem).
 • Ja esat rezervējis turpceļa lidojumu un atpakaļceļa lidojumu atsevišķi dažādās aviosabiedrībās un turpceļa lidojums tiek atcelts, atlīdzinājums pienākastikai par šo atcelto lidojumu.

Tomēr, ja turpceļa un atpakaļceļa lidojumus nodrošina dažādas aviosabiedrības, bet uz tiem attiecas viena rezervācija, jums ir tiesības lidojuma atcelšanas gadījumā izvēlēties:

 • kompensāciju,

visas biļetes cenas atmaksu (turpceļa un atpakaļceļa lidojumi) vai maršruta maiņu uz citu reisu turpceļa lidojumam.

Palīdzība gadījumā, kad lidojums atcelts

Aviosabiedrībai ir jums jāpiedāvā bezmaksas palīdzība laikā, kamēr gaidāt savu lidojumu. Ja ceļošanas laikā rodas problēmas, jums ir jāsazinās ar attiecīgo aviosabiedrību, lai izvairītos no situācijas, kurā jums pašam jārod alternatīvi risinājumi. Turklāt attiecīgajai aviosabiedrībai, ja iespējams, arī jānodrošina, ka izmitināšana ir pieejama personām ar invaliditāti un viņu pavadoņsuņiem. Sniegtajā palīdzībā ietilpst:

 • Ēdieni un dzērieni,
 • Izmitināšana viesnīcā (ja jūsu lidojums pārrezervēts nākamajai dienai),
 • transports starp lidostu un izmitināšanas vietu,
 • 2 telefona zvani, faksa ziņojumi vai e-pasta ziņojumi.

 Ja nesaņēmāt palīdzību un ja samaksājāt par savām maltītēm un dzērieniem utt., aviokompānijai ir pienākums jums tos atlīdzināt, ja vien šie izdevumi bija nepieciešami, pienācīgi un saprātīgi. Šim nolūkam saglabājiet visus čekus. Palīdzība pienākas tikai laikā, kamēr gaidāt uz maršruta maiņu — uz rezervāciju lidojumam pēc iespējas drīz, ar līdzīgiem transporta nosacījumiem un uz galamērķa lidostu — vai uz atpakaļceļa lidojumu.

Izņēmuma gadījumos aviosabiedrība var nolemt palīdzību ierobežot vai noraidīt lūgumu pēc tās, ja šī palīdzība radītu papildu kavēšanos pasažieriem, kuri gaida aizstājējlidojumu vai aizkavētu lidojumu.

Kompensācija atcelšanas gadījumā

250 €

līdz 1500 km

400 €

1500-3500 km

600 €

vairāk nekā 3500 km

Ja jūsu lidojums ir atcelts, aviosabiedrībai ir pienākums jums piedāvāt vienreizēju izvēli starp:

 • jūsu biļetes cenas atmaksu un, ja jums ir savienots lidojums, atpakaļlidojumu uz izlidošanas lidostu pie pirmās izdevības;
 • maršruta maiņu — jaunu rezervāciju lidojumam uz jūsu galamērķi pie pirmās izdevības;
 • maršruta maiņu — rezervāciju lidojumam vēlāk, jums piemērotā laikā un ar līdzīgiem transporta nosacījumiem, ja vien ir pieejamas sēdvietas.

Kolīdz izvēlaties vienu no šīm trijām iespējām, jums vairs nav tiesību uz pārējām divām. Tomēr var būt, ka aviosabiedrības pienākums nodrošināt kompensāciju joprojām ir spēkā,

 • ja izvēlaties biļetes cenas atmaksu — kompensācija ir atkarīga no lidojuma tipa,
 • ja izšķiraties par maršruta maiņu — kompensācija būs atkarīga no lidojuma tipa un kavēšanās, kad nonākat savā galamērķī, salīdzinot ar sākotnēji paredzēto ielidošanas laiku.

Jums nav tiesību uz kompensāciju:

 • ja jūs informēja vairāk nekā 14 dienas iepriekš;
 • ja jūs informēja laikposmā starp 2 nedēļām un 7 dienāmpirms paredzētās izlidošanas un piedāvāja maršruta maiņu, kas jums ļauj:
 • izlidot ne vairāk kā 2 stundas pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas laika un
 • sasniegt jūsu galamērķi mazāk par 4 stundām pēc sākotnēji paredzētā ielidošanas laika;
 • ja jūs informēja mazāk nekā 7 dienas pirms paredzētās izlidošanas un piedāvāja maršruta maiņu, kas jums ļauj:
 • izlidot ne vairāk kā 1 stundu pirms sākotnēji paredzētā izlidošanas laika un
 • sasniegt jūsu galamērķi mazāk par 2 stundām pēc sākotnēji paredzētā ielidošanas laika.

Ja aviosabiedrība jums piedāvā maršruta maiņu un ja savu galamērķi sasniedzat ar 2, 3 vai 4 stundu kavēšanos, kompensāciju var samazināt par 50 %.

Drukātam vai elektroniskam paziņojumam, kas informē par jūsu aviopasažiera tiesībām ES, ijābūt izvietotam redzamā vietā pie reģistrēšanās letes, uz pašreģistrācijas kioskiem, kā arī tiešsaistē. Ja jums ir atteikta iekāpšana, ja jūsu lidojums atcelts, ja izlidošana kavējas vairāk par 2 stundām vai ja nonākat galamērķī ar būtisku kavēšanos, aviokompānijai ir pienākums jums izsniegt rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un palīdzību.

Jums nav tiesību uz kompensāciju ārkārtējos apstākļos, no kuriem nebūtu bijis iespējams izvairīties pat tad, ja tiktu veikti kādi samērīgi pasākumi.

Ārkārtēji apstākļi — atcelšana

Ārkārtēju apstākļu dēļ var tikt atcelti vai aizkavēti vairāki lidojumi uz galamērķi. Par ārkārtējiem apstākļiem var uzskatīt, piemēram, lēmumus par aviosatiksmes pārvaldībupolitisko nestabilitātinelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus un drošības riskus.

Situācijas, kuras neuzskata par ārkārtējiem apstākļiem, ir, piemēram, šādas:

 • lielākā daļa tehnisko problēmu, kas konstatētas lidaparātu tehniskās apkopes laikā vai radušās tāpēc, ka tehniskā apkope nav veikta,
 • pārvietojamā trapa sadursme ar lidaparātu

Jebkuru triecienu, kas ietekmē aviosabiedrības darbu, var uzskatīt par ārkārtējiem apstākļiem. Tomēr, lai varētu nemaksāt kompensācijas maksājumu, aviosabiedrībai ir jāpierāda, ka: i) pastāv saikne starp ārkārtējiem apstākļiem un lidojuma kavēšanos vai anulēšanu un ii) no kavēšanās vai anulēšanas nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja aviosabiedrība nesniedz apmierinošu skaidrojumu, varat sazināties ar kompetento savas valsts iestādi , lai saņemtu palīdzību.

mēs palidzēsim saņemt kompensāciju